မြန်မာနိုင်ငံတွင် သာတူညီမျှမှု နှင့် တာဝန်ခံမှုရှိသော အရပ်ဖက်ပူးပေါင်းပါဝင်မှု စီမံချက် (PEACE) အား ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လမှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လအတွင်း ပူးပေါင်းအဖွဲ့အစည်း (consortium) အဖွဲ့ဝင်သုံးဖွဲ့ဖြစ်သည့် HELVETAS Inter-cooperation gGmbH ၊ Local Resource Centre (LRC) နှင့် Partnership for Transparency Fund e.V. တို့က အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပူးတွဲရန်ုပုံငွေအား  ဥရောပသမဂ္ဂမှ အဓိက ထောက်ပံ့ပါသည်။

PEACE စီမံချက်၏ ဦးတည်ချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပိုမိုတိုးတက်၍ သာတူညီမျှမှုရှိသောဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် နိုင်ငံအဆင့်နှင့်  ဒေသအဆင့်အလိုက် စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း ၊ ပြန်လည်အကဲဖြတ်ခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများနှင့် မူဝါဒများချမှတ်ရာတွင် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ (CSOs) ၏ ပူးပေါင်း ပါဝင်မှု မြှင့်တင်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ စီမံချက်သည် ရန်ကုန်၊မန္တလေး၊ မကွေး၊ တနင်္ဂသာရီတိုင်း နှင့် ကရင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ဒေသရှိ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများကို အဓိကထောက်ပံ့မှုပေးပါသည်။

 

ဌင်းဒေသများမှ ၅၀ ဦးသည် သင်တန်းဆရာဖြစ်သင်တန်းရရှိပြီး၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှ လူပုဂ္ဂိုလ် ၁၀ဝ၀ အားဆင့်ပွါးသင်တန်း ပို့ချခဲ့ပါသည်။ ဌင်းတို့သည် အရပ်ဖက်ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ထောက်ခံအားပေးဆွေးနွေးခြင်း၊ စီမံချက်နှင့်ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊အဆိုပြုလွှာရေးသားခြင်း စသည့် အကြောင်းအရာများကို  လေ့လာသင်ယူခဲ့ကြသည်။

အရပ်ဖက်ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဆိုင်ရာ စီမံချက်များအကောင်ထည်ဖေါ်နိုင်ရန် အတွက် ရန်ပုံငွေ ၁၇၉ ခုအား အရပ်ဖက်အဖွဲ့ ၁၃၉ ဖွဲ့အား သုံးနှစ်တာအတွင်း ခွဲဝေပေးခဲ့ပါသည်။ ရန်ပုံငွေအရွယ်အစားမှာ ပျမ်းမျှ ယူရို ၁၀ဝ၀ မှ ၁၄၀ဝ၀ ပမာဏများဖြစ်ကြပါသည်။

၂၀၂၀ ခုနှစ် မေလအထိ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့၂၈၇ ဖွဲ့ဖြင့် အရပ်ဖက်ပူးပေါင်းပူဝင်မှုဆိုင်ရာ ကွန်ယက်များ စီမံချက်ဧရိယာတစ်ခုချင်းဆီတွင်ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်။ဒေသတွင်းကိစ္စရပ်များအပါအဝင် ထောက်ခံအားပေး အရေးဆိုတင်ပြဆွေးနွေးခြင်းပူးပေါင်းအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲထားရှိပါသည်။ဌင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအကောင်ထည်ဖေါ်ရာတွင်  ဒေသတွင်းကွန်ယက်များသည် ပြည်ထောင်စုအဆင့်ကွန်ယက်များ၏ အထောက်အပံ့ကို ရယူပါသည်။ စီမံချက်၏ ထောက်ခံအားပေး အရေးဆိုတင်ပြဆွေးနွေးခြင်း အစီအစဉ်ပြင်ပမှ ရရှိသည့်ဒေသတွင်း  အောင်မြင်မှုဖြစ်ရပ်အများအပြားလည်း ရှိပါသည်။

ပိုမိုပြည့်စုံသော စီမံချက်ရလဒ်များကို ပူးတွဲပူးပါ စီမံချက်နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်တွင် ရယူနိုင်ပါသည်။

 

ရှင်းလင်းချက် –

ဤပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုအတွက် အချက်အလက်များကို စီမံချက်မှ စာရွက်စာတမ်းများအပြင် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၀ တွင် စာရေးသူ Louise Coventry ပြုလုပ်ခဲ့သည့် စီမံချက်၏ ပြင်ပပြန်လည်ဆန်းစစ်မှုမှ ယူထားခြင်းဖြစ်သည်။ အချက်အ လက်များသည် ဧပြီလ ၂၀၂၀ ၏ နောက်ဆုံးအနေအထားဖြစ်သော်လည်း အပြောင်းအလဲများရှိနိုင်သည်။ ဤအစီရင်ခံစာထဲတွင် ဖော်ပြထားသည့် ယူဆချက်များသည် စာရေးသူ၏ သဘောထားအမြင်များသာဖြစ်ပြီး၊ စီမံချက်မိတ်ဖက်များ သို့မဟုတ် စီမံချက်ရန်ပုံငွေပူးတွဲထောက်ပံ့သူတို့၏ သဘောထားအမြင်များနှင့် တူညီ ချင်မှ တူညီမည်ဖြစ်သည်။ အမှားများ သို့မဟုတ် ချန်လှပ်ထားမှုများ ရှိခဲ့ပါက ၎င်းတို့သည် ရေးသားပြုစုသူ၏ တာဝန်သာ ဖြစ်သည်။ တိကျသည့် ခွင့်ပြုချက်ရသည့်အခါမှလွဲ၍ ဤအစီရင်ခံစာထဲတွင် မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ် သို့မ ဟုတ် အဖွဲ့အစည်းကိုမှ ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။

PEACE Final Publication- Burmese Version- Final