မြန်မာရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်း၍ မှုခင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် (သို့မဟုတ်) လွှတ်တော်အား လက်ရှိ COVID-19 အကျပ်အတည်းကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ကူညီပေးရာတွင် MYPOL၏လုပ်ဆောင်မှုများသည်အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ၏လိုအပ်ချက်များကို အမြဲသတိပြု ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ စီမံကိန်း၏အဓိကအုတ်မြစ်မှာ ကျား၊မရေးရာနှင့်ပတ်သက်သော အစီအစဉ်များကို သေချာစွာဆောင်ရွက်ရန်နှင့် လုပ်ငန်းအားလုံးတွင် တန်းတူညီမျှမှုရှိရေး အတွက် တိုက်တွန်းဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ MYPOL သည် COVID-19 အကျပ်အတည်းကာလအတွင်း အမျိုးသမီးများရင်ဆိုင်ရနိုင်သည့် မှုခင်းများအား ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ တုန့်ပြန်ဖြေရှင်းရာတွင် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေရန် လမ်းညွှန်စာအုပ်များကို ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။
အမျိုးသမီးများ၏လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်နှင့် ကူညီရန် MYPOL ၏ ကျား၊ မရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူသည် MYPOL ၏ လုပ်ဆောင်မှုများတွင် နောက်ကွယ်မှ ကူညီပံ့ပိုးလျက်ရှိသည်။ သူမသည်လည်း မြန်မာအမျိုးသမီးအရေးဆောင်ရွက်သည့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်းပြီး ရဲနှင့် ပြည်သူတို့ကြားတွင် အမျိုးသမီးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အကြောင်းအရာများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။
စီမံကိန်း၏ မိတ်ဖက်များဖြစ်သည့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများသည် အမျိုးသမီးရေးရာ ကိစ္စရပ် များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်မှာ ဆယ်စုနှစ်များစွာ ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် အပြောင်းအလဲများစွာကို မြင်တွေ့စိန်ခေါ်မှုများစွာ ကျန်ရှိနေသေးကြောင်းလည်း နားလည်ထား ကြသည်။ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအနက် Gender Equality Network သည် တစ်ခု အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ဒေါ်ပန်စီထွန်းသိန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမျိုးသမီးရေးရာ ကိစ္စရပ် များနှင့် ပတ်သက်ပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ သူမသည် Gender Equality Network တွင် အကြံပေးအရာရှိဖြစ်ပြီး Local Resource Center တွင် အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် အမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းရေးဆွဲရာတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ယင်းစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးတွင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
သူမသည် အမျိုးသမီးရေးရာကိစ္စရပ်များတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သောကြောင့် အမျိုးသမီးများရင်ဆိုင်ရသည့် ပြဿနာများကို အကျွမ်းတဝင်သိရှိထားပြီး အထူးသဖြင့်အစိုးရနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ သူမ ဤအလုပ်အား စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့စဉ် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာက အခက်အခဲများရှိခဲ့ပြီး လူထုအနေဖြင့်လည်း အမျိုးသမီးများ၏ လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်များအတွက်လုပ်ဆောင်ရန် အရေးကြီးသည်ဟုမထင်ခဲ့ကြပါ။ နာဂစ်မုန်တိုင်း ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းနှင့် ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းသို့ စတင်လျှောက်လှမ်းစဉ်မှစပြီး အရာ အားလုံးပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ ယင်းနောက်မှစပြီး အစိုးရအနေနှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် စိတ်အားထက်သန်မှု များ ရှိလာခဲ့သည်။
အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုများကိုကာကွယ်ရန်လုပ်ဆောင်နေစဉ် ဆရာမပန်စီသည် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်အတူလုပ်ဆောင်ရန် ပထမဆုံးအကြိမ် ချဉ်းကပ်ခဲ့ပြီး ခက်ခဲမှုများရှိခဲ့ သည်။
အမှုအနည်းငယ်သာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး၊ နစ်နာသူများသည် ၎င်းတို့၏ အဖြစ်အပျက်များကို အမျိုးသား ရဲအရာရှိများအား ပြောပြရန် ရှက်ရွံ့မှုများရှိခဲ့သည်။ သို့သော် ဆရာမပန်စီသည် ဆက်လက်၍ သူမ၏အဖွဲ့အစည်းနှင့်အတူ လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဌာနမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ကျားမဆိုင်ရာအသိပညာနှင့် ကျားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုများကာကွယ်ခြင်းသင်တန်းများကို စတင်ပို့ချခဲ့သည်။
အခြေအနေများစတင်ပြောင်းလဲလာသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အနေဖြင့် နစ်နာသူများအား မေးခွန်းများမေးမြန်းရာတွင် သီးသန့်ခန်းများအသုံးပြုလာခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးရဲမေများအား စတင်အသုံးပြုလာခဲ့သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ သူမနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သော၊ သင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် သင်တန်းများ၏ အရေးပါပုံကို နားလည်စ ပြုလာခဲ့ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးအား သင်ခန်းစာများကို သင်ကြားပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။
ကရင်ပြည်နယ်တွင် အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုကိုရပ်တန့်ရန် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး တစ်ခုကို ဒေသခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းသည် ရဲတပ်ဖွဲ့အတွင်း ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ဆရာမပန်စီအနေဖြင့် သတိပြုမိခဲ့သည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်းကာ မြို့ပြလုံခြုံရေးအတွက် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုတစ်ရပ်ကို ဘားအံမြို့တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ ယင်းလှုံ့ဆော်မှုသည် အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှု များကို ရပ်တန့်ရန် ဘားအံမြို့တစ်လျှောက်တွင် မော်တော်ဆိုင်ကယ်များဖြင့် သတင်း အချက်လက်ဖြန့်ဝေခြင်းကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းကဲ့သို့သော သတင်းအချက်လက် များ ဖြန့်ဝေရန် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်းခြင်းမပြုပါက သတင်းစကားများ ထိရောက်ပျံ့နှံ့နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် ကောင်းစွာနားလည်လာသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် လှုံ့ဆော်ပွဲတွင် ပျော်ရွှင်စွာပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။
ဒေသခံများ၏ပြောကြားချက်အရ လက်ရှိတွင် ၎င်းတို့အနေဖြင့် ပိုမိုလုံခြုံမှုကို ခံစားရကြောင်း နှင့် တိုးတက်မှုများရှိလာကြောင်း ဆရာမပန်စီ့ကို ပြောပြခဲ့ကြသည်။
“အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် အပြန်အလှန် ယုံကြည်မှုသည် အလွန်အရေးကြီးသည်” ဟု ဆရာမပန်စီက ယုံကြည်လက်ခံထားသည်။ “နှစ်ဖက်စလုံးက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်။ မြို့နယ် တွေမှာ ပွဲတွေကျင်းပတဲ့အခါတိုင်းမှာလည်း CSOs တွေအနေနဲ့ ရဲတွေကို ဖိတ်သင့်ပါတယ်။” ဟု ဆရာမပန်စီမှ ပြောကြားသည်။
ဘားအံတွင် အောင်မြင်မှုများ ရရှိခဲ့သော်လည်း အမျိုးသမီးများနှင့်ပတ်သက်သည့် ကိစ္စရပ်များ အတွက် ဆောင်ရွက်ရန် ကိစ္စများစွာကျန်ရှိနေသေးသည်။ ထို့ကြောင့် MYPOL ၏ ကဏ္ဍ တစ်ခုသည် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအကြား ကွာဟမှုများကို ပေါင်းကူး ပေးရန်အတွက် အစဉ်တစိုက်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ ဆရာမပန်စီပြောခဲ့သလိုပင် နှစ်ဖက် လုံးသည် လုပ်ငန်းပြီးမြောက်ဆောင်ရွက်ရန် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အပြန်အလှန် လိုအပ်ပါသည်။
“ရဲတွေအနေနဲ့ အမျိုးသမီးများအပေါ်သက်ရောက်လေ့ရှိတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ မဖြစ်မနေ လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုအကြမ်းရေးဆွဲထားပြီး ဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုကို ကာကွယ်ခြင်း ဥပဒေအသစ် အကောင်အထည် ဖော်ရာမှာ ရဲတွေအနေနဲ့ ဥပဒေကို နားလည်နိုင်ဖို့ ကျွန်မတို့အနေနဲ့ သူတို့နဲ့အတူ လုပ်ဆောင်ပြီး သူတို့ကို ကူညီပေးဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ ကျားမရေးရာ အသိပညာ ဗဟုသုတတွေရှိဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ လောလောဆယ် အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုနှင့် ပတ်သက်တဲ့ ဥပဒေမရှိသေးပါ” ဟု ဆရာမ ပန်စီ ကပြောသည်။
MYPOL သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိအမျိုးသမီးများ၏ ဘဝတိုးတက်ရေးအတွက် ကူညီပေးရန် တစိုက်မတ်မတ် လုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်စီမံကိန်းသည် အမျိုးသမီးရဲအရာရှိများအား အခန်းကဏ္ဍမြှင့်တင်ပေးရန်နှင့် ၎င်းတို့အား ပိုမိုအကျိုးထိရောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်အတူ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ MYPOL သည် အမျိုးသမီးများအောင်မြင်ခြင်းသည် လူတိုင်း၏ အောင်မြင်ခြင်းပင်ဖြစ်ကြောင်းကို နားလည်ပါသည်။
ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများစွာ ကျန်ရှိနေသေးကြောင်းနှင့် တစ်ဦးချင်းပါဝင်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်း ဆရာမ ပန်စီ ယုံကြည်ထားပါသည်။ အမျိုးသမီးနှင့် မိန်းကလေးငယ်များ ဘေးအန္တရာယ်ကင်း လုံခြုံမှုကိစ္စရပ်အတွက် လူတိုင်းကိုအသိပေးခြင်းအပြင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူထုကြား အသိပညာပေးမှု မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်ပြီး အားလုံး ပူးပေါင်းကာ ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
Please see the English language below;
Whether working with the Myanmar Police Force to improve crime scene investigations or organizing workshops with CSOs, MYPOL’s activities always strive to be mindful of men’s and women’s needs. A key foundation of the project is to ensure gender-aware programming and to push for equality in all activities. For example, MYPOL recently distributed guidebooks to help police respond to crimes that disproportionally affect women during the COVID-19 crisis, such as domestic violence.
To help ensure the needs of women are considered and addressed, MYPOL’s Key Expert for Gender and Security Sector is regularly involved behind the scenes to improve MYPOL’s activities. She also works with Myanmar women’s organizations to help bring police and the public together to address these issues.
Many of the project’s CSO partners have been working on women’s priorities for decades. They have seen big changes, but understand what challenges remain. One of these partners is the Gender Equality Network (GEN). Daw Pansy Tun Thein is the National Advisor for GEN, as well as the Executive Director of LRC – Local Resources Centre (Myanmar), and participated in the development of the National Strategic Plan for the Advancement of Women (NSPAW), something which she continues to work on by contributing to its implementation.
In her many years of work, Pansy has become very familiar with the issues facing women in Myanmar, specifically when it comes to working with the government and the police. When she first began her work many years ago, she says it was difficult; people did not think it was important to focus on women’s security concerns in Myanmar.
That all changed after Cyclone Nargis in 2008 and the transition toward democracy. From then on, there was more willingness to work with NGOs and CSOs on women’s rights in general and women’s safety in particular.
While working for the prevention of violence against women, Pansy began approaching the MPF for the first time. It was difficult. Very few cases were opened and victims were shy about reporting incidents to male officers. But Pansy pressed on and her organization began giving gender knowledge and GBV prevention training to the anti-trafficking police.
Things began to change. The MPF started using female officers in private interview rooms to speak with victims. Over time, the police she worked with began to understand the importance of the training and requested that the lessons be taught to all MPF officers.
Pansy noticed a big change in the MPF at the local level when putting together a campaign to stop violence against women in Kayin State. Police worked together with CSOs to organize an urban safety campaign in Hpa An featuring motorcycle riders from all over the community spreading information to stop violence against women. The MPF knew that they couldn’t spread the word as effectively if they didn’t work with CSOs, so they were happy to have partners in the campaign. Now, many residents of Hpa An have told Pansy they feel safer and that there have been improvements.
‘For CSOs and the MPF to work together, mutual trust is important,’ Pansy believes. ‘Both sides need to know each other and what each is doing. CSOs should invite police whenever they hold an event in their townships.’
Even with successes like in Hpa An, there is still work to be done, especially when it comes to issues that affect women. This is why one of MYPOL’s components is focused on bridging the gap between CSOs and Police. As Pansy says, both sides need each other.
‘Police are essential for working to improve issues that affect women. We will need to work with the MPF to also make them understand the new law, “Prevention and Protection of Violence Against Women,” that has been drafted and needs to be adopted. The MPF needs gender knowledge. There is no domestic violence law right now and this issue creates challenges,’ Pansy said.
MYPOL is committed to helping improve the lives of women in Myanmar. For example, the project is also working with the MPF to promote female officers and use them more effectively and more often.
There is still much work to be done and that work involves everyone, Pansy believes.
‘Ensuring women and girls’ safety and security is an issue that needs to be raised among everyone – police, CSO, and the public are all needed to make a change.