ဥရောပသမဂ္ဂမှ ရံပုံငွေပံ့ပိုး၍ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော Helvetas Myanmar၊ ငြိမ်းချမ်းမေတ္တာအဖွဲ့နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့(LRC)တို့မှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသော “Culture for Peace” စီမံကိန်းသစ်မိတ်ဆက်ပွဲကို ဂျူလိုင်လ (၅) ရက်နေ့တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ တောင်ကြီးမြို့၊ Youth Centre၌ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စီမံကိန်းသစ်မိတ်ဆက်ပွဲ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ “Culture for Peace”စီမံချက်အကြောင်းကို တက်ရောက်လာသူများမှ ရှင်းလင်းစွာ နားလည်စေရန်၊ ၎င်းတို့မှတဆင့် ဒေသတွင်း အခြားသော အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် စာပေယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့များထံသို့ စီမံချက်အကြောင်း သတင်းစကားပြန့်ပွားစေရန်၊ စီမံချက်တွင် မိမိတို့နှင့်အတူ လက်တွဲဆောင်ရွက်လာစေရန်နှင့် ဗဟုဝါဒ(Pluralism) နားလည်လက်ခံလာပြီး လိုက်နာကျင့်သုံးတတ်လာစေရန် ရည်ရွယ်သည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ပွဲကို တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရှိ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူငယ်အဖွဲ့အစည်းများမှ တက်ရောက်ပြီး အမျိုးသမီး (၂၀)ဦး၊ အမျိုးသား (၁၈)ဦးနှင့် အခြား(၁)ဦး စုစုပေါင်း(၃၉)ဦး တက်ရောက်ခဲ့သည်။